Socha Jan Nepomunckého na původním místě u bývalé spořitelny