sousoší sv.Jana Nepomuka na místě u bývalé spořitelny