Instalace zvonu v kapli v dolním Šenově mezi domy čp. 209 a 366, dnes již vše zbourané