Stará hřbitovní kaple u kostela které se také říkalo ovčí kaple byla zbourána v roce 1923