Jdi na obsah Jdi na menu
 


osada Leopoldka

 

Obec  L e o p o l d k a (Leopoldsruh),   sepsáno v roce 1897.

   Uprostřed obce Šenov z jihu bezprostředně navazuje obec Leopoldka. Její horní část se více délkově roztahuje oproti dole v údolí ležícímu Šenovu. Obcí protéká od mlýna v obci Knížecí přes obce Hraběcí a Salmov přitékající Panský potok (Herrnbach), jenž v horní části obce vytváří „černý rybník“ – „schwarzen Teich“. Horský spolek (Gebirgsverein) ze Šenova na něm nechal v roce 1894 zřídit plovárnu, která je opravdu pilně navštěvována. Okolí rybníka je opravdu idylické, rybník leží přímo u lesa. Příjemným výhledem se člověk kochá z vrchu „Bretthübel“ – „Deskový kopec“.  Leopoldka čítá 58 domů a 448 obyvatel, mužů je 209 a žen 239; všichni jsou katolíky. Obyvatelé jsou většinou řemeslníky a továrními dělníky.

H i s t o r i e  o b c e .

    Podle ústního podání byla obec Leopoldsruh založena kolem roku 1720 hrabětem Leopoldem Antonem ze Salmu a byla pojmenována na jeho počest. To ale může být jen ve vztahu k vytváření obce, ale vesnice existuje již mnohem dříve. Jen domy pozdějšího Leopold- sruh původně patřily do Schönau právě tak, jako dokonce „Vorwerk Schönau“ – „poplužní dvůr Šluknov“ stával na pozemku dnešní obce Leopoldky. Historie Leopoldky jsou úzce spojeny se Šenovem. V roce 1793 „bílý mlýn“ – „weisse Mühle“, který byl znám po celém okolí, vyhořel. Dne 1. srpna 1896 se při prudké bouřce, následkem průtrže mračen, protrhla hráz černého rybníku (schwarzen Teich) a tím byly způsobeny velké škody jak na loukách, tak také na mnoha domech v Šenově, v roce 1797 se tato hráz protrhla také. Dříve Leopoldka začínala ve středu obce Šenov, na cestě vedoucí na jih od nádraží. Začátkem osmdesátých let devatenáctého století zde byly ještě mnohé domy z Leopoldky přepsány na Šenov.

    Osada Leopoldov společně s Malým Šenovem měla do svého sloučení s Šenovem v roce 1847 vlastní rychtáře a představené. Šenovský rychtář Josef Paul byl původně zdejším správcem, teprve kolem roku 1780 se připomíná jako rychtář obou osad; kolem roku 1812 se v tomto úřadě, jenž byl vždy určen vrchností, ocitá Josef Jäger; kolem roku 1830 je to Jakob Grohmann, po němž se stává posledním rychtářem opět Josef Jäger, mlynář z tak zvaného „Bílého mlýna“, jenž se narodil kolem roku 1772 a zemřel 9.srpna 1847 v Leopoldově v domě čp. 34. Po jeho úmrtí byly Leopoldka s Malým Šenovem a se Šenovem spojeny do jedné obce.

    Budova čp. 57 předčí okolní domky svou velikostí. Byla postavena v roce 1896 jako tovární budova. Majitel v roce 1921 byl Wilhem Müller. V roce 1933 byl majitel Obchodní zástupce Walter Hoßner.

    V Leopoldově bylo velké hospodářství, jež patřilo Rudolfu Rämischovi z čp. 1 a které do roku 1768 patřilo k panskému dvoru,. Pozemky Rudolfa Rämische sahaly kdysi od Vesnického potoka až ke Starému Hraběcí. 

  V roce 1890 měl Leopoldsruh 58 domů a 446 obyvatel. Výrobu stuhového a prymkářského zboží, hraček. 2 mlýny a po domácku tkalcovství.

Nejstarší matriční zápis o osadě Leopoldov je z roku 1740.

                                   picasaweb.google.com/114661508306626528396/Leopoldka

         MAJITELÉ DOMŮ V LEOPOLDOVĚ 1933 

Majitel domu

Majitel domu

Majitel domu

1.   Rämisch Rudolf

25. Frenzel Franz Josef

49. Hilleová Marie

2.   Pietschmann Alfred

26. Schicktanz Josef

50. Pietschmann Bruno

3.   Schierzová Anna

27. Opitz Eduard

51. Hille Wenzel

4.   Schnarrer Johann

28. Liebsch Alois

52. Eiselt Johann

5.   Göbelová Stefanie

29. Schindlerová Anna

53. Pietschmann Johann

6.   Röslerová Aurelia

30. Hokeová Theresia

54. Röslerovi J. a Helene

7.   Röslerová Aurelia

31. Liebsch Johann

55. Porsche Josef

8.   Eisertová Marta 

32. Kauferová Marie

56. Röslerová Aurelia

9.   Asylový dům

33. Winterovi J. a Marie

57. Hoßnerovi W. a Brunhilde

10. Hille Johann

34. Neuberth Ed. a spolumajit.

58. Opitz Eduard

11. Ramischová Helene

35. Schade Josef

59. Strohbach J. Franz

12. Krepschik Ludwig  

36. Marschnerová Marie Anna

60. Fröhlich Anna

13. Hille Johann

37. Rösler Rudolf

61. Sporkovi Josef a Emilie

14. Pohl Thodor

38. Liebschová Marie

62. Pietschmann Alfred

15. Jiraovi W. a Laura

39. Marschner Josef

63. Meinhardt Josef

16. Schneiderovi Franz a Anna

40. Lorzová Paula

64. Rösler Josef

17. Meinhardt Karl

41. Salomon Rudolf

65. Liebschová Anna

18. Pietschmann August

42. Taubmannová Berta Marie

66. Liebsch Josef

19. Opitzová Elsa

43. Klippel Johann

67. Hampelovi J. a Magdalena

20. Merkelovi Josef a Emma

44. Weber Josef

68. Frenzel Franz Josef

21. Hampel Franz

45. Kollarsch Karl

69. Daume Robert

22. Frenzel Franz Josef

46. Richter Johann

70. Philipovi Frz., Marie, Fridolin

23. Schicktanzovi Adolf a Anna

47. Schicktanz Rudolf

71. Eisertovi Wenzel a Frida

24. Hampel Josef

48. Dittrich Josef